Abdijzaal in de Petri Kapel

In een oogopslag

Abdij Freckenhorst

In de schaduw van de indrukwekkende kapittelkerk St. Bonifatius in de wijk Warendorf in Freckenhorst ligt de Petri kapel. Net als de collegiale kerk dateert zij uit de vroeg-Romaanse periode en biedt zij sinds 2001 onderdak aan de Collegiale Kamer. Het kleine museum verrukt de bezoekers met schatten uit meer dan 1000 jaar geschiedenis van het klooster. Het oudste voorwerp in de collectie is een perkamenten handschrift met de vier evangelieteksten uit het einde van de 10e eeuw.

Informatie over de rondleiding
  • Rondleidingen in de abdijzaal zijn mogelijk tijdens de aangegeven openingsuren van april tot eind oktober.
  • Individuele rondleidingen en groepsrondleidingen zijn ook mogelijk buiten de openingsuren na voorafgaande afspraak op het parochiebureau.
  • In de wintermaanden van november tot eind maart is de Stiftskammer alleen op aanvraag te bezoeken.
Informatie over de geschiedenis

De kapittelkerk in Freckenhorst is samen met de patrokerk in Soest een van de belangrijkste romaanse bouwwerken in Westfalen. De collegiale kerk in Freckenhorst werd in 1129 ingewijd, maar kijkt terug op een veel langere geschiedenis vanaf de negende eeuw. Ook de doopvont, die tot op heden bewaard is gebleven, dateert uit de tijd van de wijding van de kerk. De abdij Freckenhorst werd oorspronkelijk als klooster gesticht en in de 15e eeuw omgevormd tot een vrijzinnige damesabdij. Daarvóór werd de romaanse kerk van het voormalige klooster verwoest door een verwoestende brand. De huidige collegiale kerk werd toen gebouwd. Het klooster bleef bestaan tot 1811, toen het op bevel van Napoleon werd opgeheven na de Franse overwinning op Pruisen. De collegiale kerk is ook vandaag nog het centrum van Freckenhorst.

De Petri kapel in het westen van de machtige collegiale kerk zou dateren uit de 10e/11e eeuw. Onderzoeken van het metselwerk bevestigen deze datum van oorsprong. Volgens de overlevering was de Petri-kapel de eerste kerk in Freckehorst, waarop het klooster en later de stichting historisch gegrondvest waren. Sinds 2001 is in de Petri kapel het Stiftskammer museum gevestigd. De collectie omvat schatten uit meer dan 1000 jaar klooster- en abdijgeschiedenis en is daarmee de belangrijkste schatkamer van kerkelijke kunst in Ostmünsterland.

Op de kaart

Abdijzaal in de Petri Kapel
Stiftshof 2
48231 Warendorf
Deutschland

Tel.: +49 (0)2581 980077
E-mail:
Website: www.bonifatius-lambertus.de/kirchen/st-bonifatius

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Meer attracties

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.