Biologische Station Haseniederung e.V.

In een oogopslag

Vereniging "Biologische Station Haseniederung e. V." aan de Alfsee

Public relations over de thema's natuurbehoud en milieubescherming, alsook over de cultuurgeschiedenis van het verzorgingsgebied.
Oprichting van en toezicht op kinder- en jeugdgroepen voor buitenschoolse milieu-educatie en bijscholing op het gebied van natuur en milieu.
Organisatie en uitvoering van evenementen op het gebied van volwasseneneducatie.
Het uitvoeren van praktische maatregelen voor de inrichting en instandhouding van habitats in een gevarieerd cultuurlandschap, het adviseren van autoriteiten, organisaties, landbouwers, bosbouwers en andere belanghebbende partijen inzake natuurbehoud. Deze maatregelen worden ondersteund door de aankoop of pacht van gebieden en het op zich nemen van sponsoring voor de zorg voor belangrijke delen van het landschap.
De uitvoering van wetenschappelijke evenementen en onderzoeksprojecten inzake natuurbehoud en milieubescherming, alsmede deelname aan programma's voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten in hun habitats.

Op de kaart

Biologische Station Haseniederung e.V.
Alfseestr. 291
49594 Alfhausen
Deutschland

Tel.: +49 5464 / 5090
E-mail:
Website: www.haseniederung.de

Contactpersoon

Herr Jürgen Christiansen
Alfseestr. 291
49594 Alfhausen

Tel.: +49 5464 / 5090
E-mail:
Website: www.haseniederung.de

Algemene informatie

Wat wil je nu doen?

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.