Het verblijf in de openbare ruimte is alleen toegestaan, samen met één andere persoon of met leden van het eigen huishouden en één ander huishouden. Dit reglement is ook van toepassing in gesloten privé-kamers of in privé-tuinen. Bij ontmoetingen met andere personen moet een minimumafstand van 1,5 meter worden aangehouden.